Van wie is HIOR

Het online HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) platform is een product van PLANTERRA en Cell[0]. Via het HIOR worden ambtenaren van de desbetreffende gemeente in staat gesteld het beheer van richtlijnen met betrekking tot de openbare ruimte te stroomlijnen en deze richtlijnen gemakkelijk inzichtelijk te maken voor, en te bespreken met de uitvoerders van projecten in de openbare ruimte.

Welke gegevens bewaart het HIOR?

Om het contact tussen de richtlijnbeheerders en projectontwikkelaars mogelijk te maken bewaart het HIOR de naam en het e-mailadres van gebruikers. Om direct contact tussen de verschillende partijen ook mogelijk te maken kunt u een telefoonnummer aan uw account toevoegen.

Naast uw persoonlijke gegevens, houdt het HIOR een koppeling bij tussen uw account en alle projecten en berichten die u op het platform plaatst. Ook alle richtlijnen waar u een bijdrage aan levert worden aan uw account gekoppeld.

Wie kunnen er bij uw gegevens?

De gegevens die u op het HIOR platform invult zijn alleen in te zien door de beheerders van het platform. De gegevens worden niet verkocht of op een andere manier beschikbaar gesteld aan andere instanties. Beheerders kunnen uw e-mailadres en/of telefoonnummer opvragen om contact op te kunnen nemen over projecten op het platform. In alle gevallen wordt bijgehouden wanneer een beheerder deze gegevens opvraagt.

Hoe zit het met cookies?

Zoals u misschien al is opgevallen, bevat het HIOR platform geen cookie melding. Dit komt omdat wij enkel functionele cookies opslaan. Dit zijn cookies die de werking van het platform mogelijk maken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u van pagina naar pagina gaat.

Op andere sites worden er ook cookies opgeslagen die bijvoorbeeld bijhouden welke producten u in een webwinkel heeft bekeken om hier later advertenties van te kunnen weergeven. Voor dit soort cookies is wel een cookie melding verplicht. Hier maken wij binnen het HIOR platform geen gebruik van.

Wat zijn uw rechten over uw gegevens?

U heeft als Europees burger een heel aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens die het HIOR van u bewaart:

  • Het recht op inzage: U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens het HIOR platform van u bewaart. Deze gegevens kunt u inzien via het account menu.
  • Het recht op rectificatie:U heeft het recht om de persoonsgegevens die het HIOR platform van u bewaart aan te passen. Dit kunt u doen door middel van het account menu.
  • Het recht om vergeten te worden: U heeft het recht om de persoonsgegevens die het HIOR platform van u bewaart in te trekken. Dit doet u door uw account op te zeggen in het account menu..
Mocht u zich op een van deze rechten willen beroepen en hier niet de genoemde mogelijkheden binnen het platform voor willen of kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de beheerders van het platform. Zij zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw verzoek te reageren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Zodra u ervoor kiest om uw account op te zeggen worden uw persoonsgegevens uit het systeem verwijderd. Om bij storingen een eerdere versie terug te zetten worden er backups bijgehouden. Binnen deze backups zijn uw gegevens na het verwijderen of wijzigen nog enige tijd terug te vinden. Deze backups worden maximaal 2 maanden bewaard. Hierna zijn uw gegevens dus echt weg en kunnen deze niet meer worden teruggevonden.

Afbeeldingen die u naar het systeem uploadt en vervolgens verwijdert, worden eens in de week verwijderd.

De koppelingen die tijdens het gebruik zijn opgeslagen tussen uw account en projecten worden wel bewaard. Dit omdat er aan deze projecten en de communicatie daaromheen in het archief van de gemeente blijven bestaan. Uw naam wordt bij deze berichten en projecten wel verwijderd en is na het opzeggen van uw account niet meer aan uw persoon te koppelen.

Wat als uw het hier niet mee eens bent?

Als u het niet eens bent met de manier waarop er binnen het platform omgegaan wordt met persoonsgegevens, dan kunt u daar altijd contact over opnemen. Daarnaast heeft u het recht om hier een klacht over in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over uw privacy in het HIOR platform of wilt u op een van uw rechten willen beroepen kunt u contact opnemen met een van de volgende personen.

Gert Oosterhuis - PLANTERRA
Account Manager HIOR 033-4321212
Hamersveldseweg 53
3833GL Leusden

Tomas Pieters - Cell[0]
Systeembeheerder en ontwikkelaar
privacy-vragen@cell-0.com
Klokgebouw 197
5617AB Eindhoven